Netwerk Sport & Gyn

Dit is hét netwerk dat vragen vanuit de vrouwelijke sportwereld beantwoordt. Je kunt hierbij denken aan vragen over cyclusproblemen, vulva- en/of perineumproblemen, zwanger worden en zwanger zijn maar ook wat er tijdens en na de zwangerschap het beste gedaan kan worden om zo snel mogelijk terug te keren naar het (top)niveau van vóór de zwangerschap.

We willen een bijdrage leveren aan de preventie van ziektebeelden zoals korte- en langer termijn gevolgen van een amenorroe (een veel voorkomend probleem bij topsporters).

Het netwerk bestaat uit gynaecologen (in opleiding) en sportartsen met ambitie voor en zo mogelijk ook kennis over sport en gynaecologie. Sporters en sportartsen kunnen in hun eigen regio een dedicated (sport)gynaecoloog vinden om vragen te stellen en door te verwijzen. Deze gynaecologen proberen de sporter te zien op een tijdstip/datum wat past binnen het trainings- en wedstrijdschema.

Via de website zal triage plaatsvinden zodat de sporter bij de juiste gynaecoloog komt (expertise en regio). Zo kan ook worden bijgehouden hoeveel sporters en met welke problemen en gezien worden via dit netwerk. Tevens kunnen sportartsen zelf verwijzen naar een van de gynaecologen uit dit netwerk. Deze gynaecologen zullen ook bijhouden (anoniem) hoeveel sporters ze zien en wat het probleem is. 

In enkele ziekenhuizen loopt reeds een MDO waar sportartsen, gynaecologen, en zo nodig diëtisten en fysiotherapeuten aan deelnemen. Het doel is om dit MDO uit te breiden indien daar voldoende vraag naar is.